خرید عمده با ارسال رایگان و تخفیف

پکیج چند تایی بسته بندی چای شامل بیش از یک جعبه از چای سرگل و ممتاز و قلم و شکسته ایرانی می باشد. این کارتن ها به نسبت تعداد دارای تخفیف می باشند که به علت کاسته شدن هزینه ارسال از طریق پست و یا پیک موتوری اعمال گردیده است. این بسته ها مناسب افرادی است که می خواهند برای کل خانواده و یا سایر همکاران خود در اداره به طور عمده خرید نمایند.

نمایندگان چای شمال ایرانی در سراسر کشور از تخفیفات ویژه ای برخوردارند که در صفحه زیر می توانند شرایط نمایندگی و میزان تخفیفات را مشاهده نمایند.

صفحه شرایط نمایندگی چای شمال ایران در سراسر کشور

 

خرید عمده با ارسال رایگان و تخفیف

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کارتن چند تایی چای شکسته جعبه 400 گرمی با تخفیف و ارسال رایگان

کارتن های 6 تایی، 12 و 24 و 36 و 72 تایی چای شکسته در بسته بندی جعبه 400 گرمی، با شرایط ارسال رایگان در سراسر کشور می باشند که میزان تخفیف هرکدام در ادامه آورده شده است. در باکس پایین نوع کارتن درخواستی را انتخاب نمایید.

کارتن 6 تایی ارسال رایگان
کارتن 12 تایی، ارسال رایگان با 1 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 24 تایی، ارسال رایگان با 2 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 36 تایی، ارسال رایگان با 3 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 72 تایی، ارسال رایگان با 4 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
خرید بالای 1000 عدد، ارسال رایگان با 5 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای

 

کارتن چای:
قیمت پایه: 720,000 ریال
قیمت نهایی: 720,000 ریال

کارتن چند تایی چای قلم جعبه 400 گرمی با تخفیف و ارسال رایگان

کارتن های 6 تایی، 12 و 24 و 36 و 72 تایی چای قلم در بسته بندی جعبه 400 گرمی، با شرایط ارسال رایگان در سراسر کشور می باشند که میزان تخفیف هرکدام در ادامه آورده شده است. در باکس پایین نوع کارتن درخواستی را انتخاب نمایید.

کارتن 6 تایی ارسال رایگان
کارتن 12 تایی، ارسال رایگان با 1 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 24 تایی، ارسال رایگان با 2 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 36 تایی، ارسال رایگان با 3 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 72 تایی، ارسال رایگان با 4 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
خرید بالای 1000 عدد، ارسال رایگان با 5 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای

 

کارتن چای:
قیمت پایه: 840,000 ریال
قیمت نهایی: 840,000 ریال

کارتن چند تایی چای ممتاز جعبه 450 گرمی با تخفیف و ارسال رایگان

کارتن های 6 تایی، 12 و 24 و 36 و 72 تایی چای ممتاز در بسته بندی جعبه 450 گرمی، با شرایط ارسال رایگان در سراسر کشور می باشند که میزان تخفیف هرکدام در ادامه آورده شده است. در باکس پایین نوع کارتن درخواستی را انتخاب نمایید.

کارتن 6 تایی ارسال رایگان
کارتن 12 تایی، ارسال رایگان با 1 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 24 تایی، ارسال رایگان با 2 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 36 تایی، ارسال رایگان با 3 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 72 تایی، ارسال رایگان با 4 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
خرید بالای 1000 عدد، ارسال رایگان با 5 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای

 

کارتن چای:
قیمت پایه: 1,080,000 ریال
قیمت نهایی: 1,080,000 ریال

کارتن چند تایی چای سرگل جعبه 500 گرمی با تخفیف و ارسال رایگان

کارتن های 6 تایی، 12 و 24 و 36 و 72 تایی چای سرگل در بسته بندی جعبه 500 گرمی، با شرایط ارسال رایگان در سراسر کشور می باشند که میزان تخفیف هرکدام در ادامه آورده شده است. در باکس پایین نوع کارتن درخواستی را انتخاب نمایید.

کارتن 6 تایی ارسال رایگان
کارتن 12 تایی، ارسال رایگان با 1 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 24 تایی، ارسال رایگان با 2 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 36 تایی، ارسال رایگان با 3 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 72 تایی، ارسال رایگان با 4 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
خرید بالای 1000 عدد، ارسال رایگان با 5 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای

 

کارتن چای:
قیمت پایه: 1,380,000 ریال
قیمت نهایی: 1,380,000 ریال

کارتن چند تایی چای سبز پاکت 250 گرمی با تخفیف و ارسال رایگان

کارتن های 6 تایی، 12 و 24 و 36 و 72 تایی چای سبز سرگل در بسته بندی جعبه 250 گرمی، با شرایط ارسال رایگان در سراسر کشور می باشند که میزان تخفیف هرکدام در ادامه آورده شده است. در باکس پایین نوع کارتن درخواستی را انتخاب نمایید.

کارتن 6 تایی ارسال رایگان
کارتن 12 تایی، ارسال رایگان با 1 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 24 تایی، ارسال رایگان با 2 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 36 تایی، ارسال رایگان با 3 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
کارتن 72 تایی، ارسال رایگان با 4 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای
خرید بالای 1000 عدد، ارسال رایگان با 5 هزار تومان تخفیف در هر عدد بسته چای

 

کارتن چای:
قیمت پایه: 780,000 ریال
قیمت نهایی: 780,000 ریال