چرا نباید چای را به صورت در باز و در فضای باز عرضه کرد؟

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ۰۲:۲۶:۰۷ ب.ظ

چای خالص و طبیعی را نباید به صورت درباز و در فضای آزاد قرار داد

چون عطر و طعم و رنگ طبیعی خود را از دست می دهد

چایی فله | چای کیسه ای | چایی صادراتی | چای برای فله | چای درویش | چای شمال | چای لاهیجان | چای ارگانیک

چای طبیعی و خالص نباید در فضای باز قرار داشته باشد چون عطر و طعم خود را از دست می دهد. چای ناخالص به جهت افزودنی هایش، می تواند به صورت درباز عرضه گردد و همیشه نیز عطر و طعم مصنوعی خود را دارد ولی چای طبیعی نه. مشاهده می شود که بسیاری از عرضه کننده گان چای ایرانی، چای شمال را در داخل بسته های درباز قرار می دهند و مدت ها در فضای آزاد قرار می گیرد و پس از خرید نیز همه عطر و طعمی می دهد الا طعم طبیعی چایی را. این عزیزان به تبعیت از چایی های با افزودنی که در ویترین های روباز قرار می گیرد تصور می کنند که چای طبیعی را نیز می توانند به این شیوه عرضه کنند در حالی که چایی اگر طبیعی باشد حتما باید در فضای بسته قرار داشته باشد.

همین نکته ساده، که از عدم آگاهی عرضه کنندگان چای ایرانی در حوزه فروش چای طبیعی شمال سرچشمه می گیرد باعث می شود که خریدار پس از مصرف چای، تصوراتی از عطر و طعم و رنگ چای ایرانی داشته باشد که به حق نیز می باشد. توجه بیشتر فروشنگان چای خالص ایرانی به مساله عرضه بهتر و مناسب تر چای طبیعی داخلی، می تواند این مشکل بزرگ ولی در ظاهر ساده را مرتفع نماید.